F5 İletişim için “Müşteri” yoktur “İş Ortağı” vardır.
Trafiker ajans değil, danışman ajans olarak her daim sorumluluk alır, üretir ve değer katar.
İletişimi bir bütün olarak ele alır ve marka itibarını etkileyecek tüm süreçlerde aktif rol üstlenir.
Danışmanlık sunduğu şirket kültürünü özümser, ilgili sektör, ürün ve hizmetler hakkında en az iş ortakları kadar bilgi sahibi olur.
İletişim çalışmalarındaki başarı, hıza ve sürekliliğe de bağlı olduğu için gerekli olan bilgiyi beklemez iş ortağından söke söke alır.
Etik olduğuna inanmadığı hiçbir iletişim aksiyonun altına imza atmaz.
Danışmanlık şapkasının altında barındırdığı dürüstlük, samimiyet gibi önemli insani özelliklerini de davranış kimliğine yansıtır.
İnovatif/yenilikçi ve farklılaşacak iletişim stratejileri belirler. Stratejik iletişim planlarını iletişimin tüm disiplinleri odağına yerleştirerek uygulanabilir hedeflerle oluşturur.
İletişim süreçlerini titizlikle raporlar ve sonuçları tarafsızca değerlendirir.