SAS, tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi çözümleri alanında lider seçildi

Dünya analitik lideri olan SAS, bağımsız araştırma şirketi Forrester’ın 2017 yılı birinci çeyreği sonunda yayımladığı ve tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi çözümlerini değerlendirdiği The Forrester Wave™:Predictive Analytics and Machine Learning Solutions, Q1 2017 raporuna göre, sunduğu çözümler, stratejisi ve pazarda gösterdiği varlık olmak üzere üç kategoride 14 tedarikçi arasında en yüksek puanı alarak lider seçildi.

SAS, Aralık ayında yayımlanan ve şirketlere veri analitiği yoluyla içgörü sağlayan çözümlerin ele alındığı The Forrester Wave™:Enterprise Insight Platform Suites, Q4 2016 raporunda da tek lider olarak öne çıkmıştı. Söz konusu raporda, SAS’ın ilgili çalışma kapsamında değerlendirilen hizmet sağlayıcıların başını çektiği ve “karar verme noktasında içgörülerin uygulanmasını destekleyen bir içgörü platformu sunma konusundaki net vizyonuyla kendisini farklılaştıran…” sağlayıcılar arasında olduğu ifade edilmişti.

Yeni raporda ise; SAS’ın veri bilimi portföyünü yeniden tasarladığı, SAS Visual Suite (SAS Görsel Analitik, SAS Görsel İstatistik, SAS Görsel Veri Madenciliği ve Makine Öğrenimi) eksenindeki kapsamlı veri bilimi çözümleri portföyünü birleştirdiği ve birinci sınıf veri hazırlığı, görselleştirme, veri analizi, model oluşturma ve model yerleştirmeyi bir araya getirdiği vurgulanıyor. Ayrıca bu bütünleşik yaklaşımın, veri bilimcilere en sofistike modelleri dahi oluştururken ihtiyaç duydukları tutarlı kullanıcı deneyimini sunduğu belirtiliyor.

Raporda ayrıca şu tespitlere yer veriliyor: “SAS’ın veri bilimi için vizyonu, araçlarda yenilikçilik ile sınırlı değil. Şirket, istatistik, ekonometri, optimizasyon, makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil etkileşimi gibi birden fazla disiplinde, yeni ve umut verici analitik yöntemleri kullanmak konusunda hızlı olduğunu göstermiştir.”

SAS’ın tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi çözümleri alanında lider seçilmesi doğrultusunda açıklama yapan SAS Analitik Ürünleri Direktörü Saurabh Gupta, analitiğin gelişiminin SAS Viya platformuyla devam ettiğini belirterek, “İşletmeler, yenilikçilik alanında ve rekabette farklılık yaratmalarına yardımcı olması adına güçlü analitiğe ihtiyaç duyuyor. SAS, analitikle elde edilen içgörüler ve kararlar konusunda ilk tercihleri oluyor ve SAS Viya ile bu alandaki öncülüğümüze devam ediyoruz” dedi.

Tags: No tags

Comments are closed.