Scott Baker: “Veri yönetişimi verileri bir köşede saklamak anlamına gelmiyor”

Gün geçtikçe yapısı değişen, büyüklüğü artan ve yönetimi zorlaşan veriler şirketlerin iş geliştirmeden, sürdürülebilirliğe birçok alanda ihtiyaç duyduğu dijital bir değer olarak önemi hızla artırıyor. Çoğunlukla BT ekipleri tarafından yönetilen bu veriler için pek çok kurum veri yönetim yazılımları ve çözümlerine yönelik önemli yatırımlar yapıyor. Ancak teknoloji yatırımları çözümün sadece bir parçası. Veri yönetişiminin teknolojiye ek olarak; vizyon, strateji, iş süreçleri, organizasyon yapıları ve çalışanları kapsayan bir örgütsel disiplin olarak değerlendirilmesi gerekiyor.  

İçerik Zekası (Content Intelligence), İçerik Platformu (Content Platform), Bulut Dosya Ağ Geçidi (Cloud-File Gateway) ve HCP Anywhere ürünlerinden oluşan İçerik Portföyüyle veri yönetişiminin her aşamasında güven ve kolaylık sağlayan Hitachi Vantara Ürün ve Pazarlama kıdemli direktörü Scott Baker, veri zekasının yapısını anlamak için üstverinin gücünü doğru bir şekilde kullanmak gerektiğine dikkat çekiyor. 

Veri zekası yazılımlarının üstveri yönetiminin ötesinde olduğunu, ayrıca; veri kataloglama, ana veri tanımı ve kontrolü, veri profili oluşturma ve veri yönetimini de içerdiğini aktaran Baker, iş operasyonlarının iyileştirilmesinin büyük veri analitiğinin kullanılmasının kısa vadeli birincil amacı olduğunu ifade ediyor. Veri yönetişiminin verileri bir köşede saklamak anlamına gelmediğinin altını çizen Baker, “Mobilitenin ötesinde, aynı veri ve içeriğin portatifliğini ve bir sistemden diğerine taşınabilirliğini garanti ederek yeni yollarla sunabilmek, bu dönüştürücü iş için hayati öneme sahiptir. Bu noktada veri kalitesi ve kullanılabilirliği adaptasyon sürecinde en büyük zorluk olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor.” diye konuştu.

IDC’nin Avrupa’daki büyük veri kullanıcılarına yönelik özel araştırması, iki yıl içinde büyük Veri kullanıcıları arasında veri göllerinin benimsenmesinin %29’dan %95’e çıkacağını gösteriyor. Yine IDC’nin 2016 verilerine göre, mevcut veri bütünlüğünün %42, verilerin analizi ve değerlendirilmesinin %37, yatırım getirisi hesaplamasının %36 oranında olması büyük veri alanında başa çıkılması gereken en önemli zorluklar arasında yer alıyor. Veri kalitesi ve kullanılabilirliğinin adaptasyonda en büyük zorluk olacağına dikkat çeken Scott Baker, “Büyük veri iş dünyasında sektör farkı olmaksızın önemini artırmayı sürdürüyor. Özellikle finansal hizmetler ve telekom sağlayıcıların verilerden değer elde etmenin yolunu açacağı öngörülüyor. Bu da veri yönetimi ve veri yönetişimi alanında taleplerin daha da artacağının bir göstergesi.” dedi.  

Hitachi Vantara hakkında

Hitachi Ltd.’nin bir iştiraki olan Hitachi Vantara, veri odaklı liderlere, akıllıca yapacakları inovasyonlar yoluyla iş faaliyetleri ve toplum için önemli sonuçlara ulaşabilmelerini sağlamak üzere, verilerinin sunduğu değeri bulup kullanmaları konusunda yardımcı oluyor. Müşteri deneyimlerini iyileştirmeleri, yeni gelir akışları geliştirmeleri ve giderlerini kısmaları yolunda şirketlere yardımcı olan veri yönetimi çözümleri sunmak üzere; teknolojiyi, fikri hakları ve endüstri bilgimizi bir araya getiriyoruz. Derin bilişim teknolojileri (BT), operasyonel teknolojiler (OT) ve alan uzmanlığını bir araya getirerek inovasyon avantajınızı üst seviyelere çıkaran tek şirket Hitachi Vantara’dır. Veriyi kullanarak anlamlı sonuçlar elde etmek üzere dünyanın dört bir yanından kuruluşlarla çalışıyoruz. Bizi www.HitachiVantara.com adresinde ziyaret edebilirsiniz.

HitachiVantaraTurkey hesabını Twitter’da takip edin: Twitter.com/Hitachi_Turkey


Hitachi, Ltd. hakkında

Merkezi Tokyo’da bulunan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), toplumun karşılaştığı zorluklara hitap eden inovasyonlar sunmaktadır. Şirketin 2016 mali yılı (31 Mart, 2017’de sonlanmıştır) konsolide gelirleri 9,162.2 milyar yen (81.8 milyar ABD doları) olmuştur. Sosyal İnovasyon konusunda dünya lideri olan Hitachi Group’un dünya çapında yaklaşık 304.000 çalışanı bulunmaktadır. Hitachi, işbirliğine dayalı yaratım yoluyla Enerji, Sanayi / Dağıtım / Su, Kentsel Gelişim ve Finans / Kamu / Sağlık sektörleri de dahil olmak üzere,  geniş bir yelpazedeki sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerine çözümler sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://www.hitachi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tags: No tags

Comments are closed.